Tegning, form og farge

Tegning, grafikk, maling og skulptur er basis i visuelle kunstfag.

Gjennom 10 uker vil elevene få bli kjent med ulike teknikker innen tegning, form og farge. Kurset har som formål å være et vidt tilbud som dekker ulike uttrykksmåter og spesialiserte fagfelt. Møte med kunstneriske virkemidler som materialer, redskaper, teknikker og en inspirerende undervisning vil gi elevene muligheter til å utvikle sine evner.

Elevenes fantasi og kreative flyt blir stimulert. Sammen med skjerpet blikk og utprøvende hånd bidrar dette til å forme den enkeltes identitet.

Et kurs for barn og unge i alderen 9 til 14 år

Tegning, form og farge er for deg som er glad i å tegne, male og lage ting. Vi besøker en utstilling og kanskje verkstedet til en kunstner. Innholdet varierer fra år til år og er et møte med ulike kunstneriske virkemidler og materialer. 

10 uker med kurs og inspirerende undervisning til gi elevene gode muligheter til å utvikle sine evner. 

Lærer er Sigrid Johnsen Rødli og hun kan nås på telefon: 400 75 942

Undervisningen vil foregå på verkstedet i Telemarksgalleriet på Øvre Tinfos og  elevene vil samtidig kunne oppleve og få inspirasjon av galleriets utstillinger.

Varighet: 2t pr. uke
Tidspunkt: Mandager 16:00 – 18:00
Pris pr. semester: 1.590,- + 200,- i materialer

Ta kontakt for flere opplysninger.