Elevkontigent og priser

Elevkontingent / instrumentleie / materiellavgift

I Kulturskolen betales det kontingent (må ikke forveksles med uke-/måneds-betaling).

NB: Kontigent er ikke en type uke- eller månedsbetaling.

Vilkår
Når en elev starter i Kulturskolen påløper kontingenten for hele semesteret (halvåret).

Kontingenten påløper automatisk med ett semester av gangen inntil eleven aktivt melder seg ut.

Utmelding skal skje skriftlig pr e-post til rektor@notoddenkulturskole.no

Utmeldingsfrister
Frist for utmeldelse fra og med vår-semesteret er 15. desember
Frist for utmeldelse fra og med høst-semesteret er 1. juni

Eventuelle rabatter
Hvis en lærer er syk prøver vi å få tak i vikar hvis det er mulig, men hvis undervisningen allikevel skulle falle bort mer enn to ganger pr. halvår skal vil elevkontingenten reduseres.
Dersom man starter etter at halve semesteret er gjennomført, vil kontingenten for oppstartsemesteret med 50 %, eller mer.

Betaling

Årskontigenten er oppdelt i to semestre, høst- og vårsemester

SATS
PR. ÅR
PR. SEMESTER
GJELDER
1
3700,-
1850,-
Individuell undervisning og smågrupper
2
3180,-
1590,-
Større grupper (5 – 10 elever)
3
2520,-
1260,-
Store grupper (større enn 10)
670,-
335,-
Instrumentleie
790,-
Kursavgift for Tegning, Form & Farge (Inkludert materialkost kr. 200,-)

Betalingsterminer

Kontingenten deles i 4 terminbeløp, 2 på høsten og 2 på våren.
Terminene forfaller da slik.

TERMIN
FORFALLSDATO
SATS 1
SATS 2
SATS 3
INSTRUMENTLEIE
HØST
1
1. oktober
925,-
795,-
630,-
167,50
2
1. desember
925,-
795,-
630,-
167,50
VÅR
3
1. mars
925,-
795,-
630,-
167,50
4
1. mai
925,-
795,-
630,-
167,50